Sport

Hoe is de marathon ontstaan?

Elke hardloper kent de afstand van de marathon uit zijn hoofd: 42 kilometer en 195 meter. Maar hoe is deze afstand eigenlijk tot stand gekomen? Marathon is een stad gelegen in de buurt van Athene. Tijdens de slag om Marathon overwonnen de Griekse legers de Perzen (Perzië is het huidige Iran). De Griekse hardloper Pheidippides rende de aftstand naar Athene om daar de legendarische woorden uit te spreken “we hebben gewonnen”. Volgens sommigen zou hij daarna zelfs dood neer zijn gevallen.

Welke route naar Marathon?

Destijds waren er twee routes van Marathon naar Athene: een route loopt door de bergen en is ongeveer 34,5 kilometer lang. Er is ook een vlakkere route die via het zuiden loopt. Deze route heeft een afstand van 40,8 kilometer. Pheidippides zou de langere route hebben genomen.

Afstand van de Marathon

Tussen 1896 en 1906 werden er steeds afstanden gelopen van ongeveer 40 kilometer. De eerste marathon waar 42 kilometer en 195 meter werd gelopen was die van Londen in 1908. De route was al eerder uitgezet. De koningin ontdekte dat de marathon, die werd gelopen tussen het olympisch stadion en Windsor Palace niet voor de koninklinke tribune zou eindigen. De koningin eiste dat de marathon werd aangepast, zodat deze voor de koninklijke tribune eindigde. Sindsdien is de afstand 42 kilometer en 195 meter.